Tarieven 2023

Je kinderen zijn bij ons altijd welkom! Je bepaalt zelf (met uitzondering van het 52 weken contract) het aantal uren van je contract en zet deze uren in wanneer jij dat wilt. Hiermee kunnen we de ouders van nu ontzorgen.

Onze tarieven voor 2023

In de tarieven is geen rekening gehouden met de tegemoetkoming van de
Belastingdienst. Het bedrag dat je uiteindelijk betaalt is daardoor lager dan
het vermelde bruto maandtarief.
De fiscale tarieven voor 2023 zijn vastgesteld op € 9,12 voor het
kinderdagverblijf en € 7,85 voor de buitenschoolse opvang.

Mocht de indexering van de kinderopvangtoeslag tussentijds bijgesteld worden door de overheid, dan houden wij ons het recht voor om de tarieven voor 2023 te wijzigen.

Tarieven kinderopvang   Tarieven voor- en naschoolse opvang  
52 weken pakket vaste opvang € 9,12 per uur 52 weken pakket vaste opvang € 7,85 per uur
Vaste opvang op verschillende tijden, niet gebonden aan dagdelen of hele dagen € 10,15 per uur Vaste opvang op verschillende tijden, niet gebonden aan dagdelen of hele dagen € 8,55 per uur
Flexibele opvang € 10,65 per uur Flexibele opvang € 9,35 per uur

Kennismaken?

Wij bieden een eigentijds aanbod waarin flexibele opvang centraal staat, zodat we jullie als ouders kunnen ontzorgen en je kind met een veilig gevoel bij ons achter kunnen laten. Dit doen we in een stimulerende, veilige en gezonde omgeving. Hiervoor werken wij met Kiki VErrjiken, de meest actuele methode voor voorschoolse educatie. Hierin dragen we bij aan een goede doorgaande leerlijn en stimuleren we de kinderen om spelenderwijs te ontwikkelen.
Nieuwsgierig? Kom gerust een keer langs om kennis met ons te maken.