40 weken Donkey-abonnement

Wat kun je verwachten in dit abonnement?

Je hebt het gemak van vaste opvang gedurende alle 40 schoolweken van het kalenderjaar.

Vaste opvang op vooraf vastgestelde tijden en dagen, maar niet gebonden aan dagdelen of hele dagen. Voorbeeld: vaste opvang op maandag van 09.00 uur tot 15.00 uur en donderdag 08.00 uur tot 13.00 uur

De minimale afname per opvang moment is 4 aaneengesloten uren

Je hebt de mogelijkheid om naast dit abonnement een vakantie abonnement af te sluiten

Bij vaste opvang wordt je kind geplaatst op een vaste stamgroep met vaste mentor

Kennismaken?

Wij bieden een eigentijds aanbod waarin flexibele opvang centraal staat, zodat we jullie als ouders kunnen ontzorgen en je kind met een veilig gevoel bij ons achter kunnen laten. Dit doen we in een stimulerende, veilige en gezonde omgeving. Hiervoor werken wij met Kiki VErrijken, de meest actuele methode voor voorschoolse educatie. Hierin dragen we bij aan een goede doorgaande leerlijn en stimuleren we de kinderen om spelenderwijs te ontwikkelen.
Nieuwsgierig? Kom gerust een keer langs om kennis met ons te maken.