Baby's in zicht

Babyprofessional in de kinderopvang

Baby’s in zicht

Werken met 0-jarigen is een specialisme. Hiervoor zijn onze pedagogisch medewerkers speciaal opgeleid. Zij hebben de kennis die zij in de cursus hebben opgedaan uitgewerkt in een werkbaar model, dat ze in de praktijk kunnen toepassen. Centraal staan de baby’s, ‘baby’s in zicht’, die in de middelcirkel weergegeven worden. Daaromheen zijn de verschillende aandachtspunten omschreven die er samen voor zorgen dat alle baby’s de aandacht en zorg krijgen die noodzakelijk zijn om op de juiste wijze te werken aan de vier pedagogische basisdoelen.

Kennismaken?

Wij bieden een eigentijds aanbod waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Dit doen we in een stimulerende, veilige en gezonde omgeving. Hiervoor werken wij met Kiki VErrijken, de meest actuele methode voor voorschoolse educatie. Hiermee dragen we bij aan een doorgaande leerlijn richting de basisschool en stimuleren we de kinderen om spelenderwijs te ontwikkelen.
Nieuwsgierig? Kom gerust een keer langs om kennis met ons te maken.