Baby's in zicht

Babyprofessional in de kinderopvang.

Baby’s in zicht

Werken met 0-jarigen is een specialisme. Hiervoor zijn onze pedagogisch medewerkers speciaal opgeleid. Zij hebben naar aanleiding van de opleiding dit uitgewerkt in een werkbaar model wat ze in de praktijk kunnen toepassen. Centraal staan de baby’s, ‘baby’s in zicht’, die in de middelcirkel weergegeven worden. Daaromheen zijn de verschillende aandachtspunten omschreven die er samen voor zorgen dat alle baby’s de aandacht en zorg krijgen die noodzakelijk zijn om op de juiste wijze te werken aan de vier pedagogische basisdoelen.

Kennismaken?

Wij bieden een eigentijds aanbod waarin flexibele opvang centraal staat, zodat we jullie als ouders kunnen ontzorgen en je kind met een veilig gevoel bij ons achter kunnen laten. Dit doen we in een stimulerende, veilige en gezonde omgeving. Hiervoor werken wij met Kiki VErrjiken, de meest actuele methode voor voorschoolse educatie. Hierin dragen we bij aan een goede doorgaande leerlijn en stimuleren we de kinderen om spelenderwijs te ontwikkelen.
Nieuwsgierig? Kom gerust een keer langs om kennis met ons te maken.