Samenwerken

Wij hechten veel waarde aan een open en betrouwbare communicatie met iedereen.

Samenwerken

Wij ondernemen initiatieven om iedereen die betrokken is bij de opvoeding van je kind bij elkaar te brengen, met als doel de knelpunten die we gezamenlijk signaleren te bespreken en samen tot een goede oplossing te komen. Denk hierbij aan alle basisscholen, onze collega kinderdagverblijven, maar ook het consultatiebureau en de bibliotheek; allemaal organisaties die een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jullie kinderen. Wij voelen ons verantwoordelijk om iedereen hierbij te betrekken, om voor alle kinderen een stevige basis te kunnen bieden om de eerste stappen te zetten in de maatschappij.

Wij hechten veel waarde aan een open en betrouwbare communicatie met iedereen. We wisselen informatie uit, motiveren tot hulp, verwijzen door als zich dit voordoet en koppelen alles terug. We hanteren dit alles met de groots mogelijke discretie. Onze medewerkers worden ook altijd op de hoogte gebracht, zodat ook zij op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen van je kind en hier op de juiste wijze op in kunnen spelen. Zo werken we samen aan een optimale ontwikkeling van je kind. 

Kennismaken?

Wij bieden een eigentijds aanbod waarin flexibele opvang centraal staat, zodat we jullie als ouders kunnen ontzorgen en je kind met een veilig gevoel bij ons achter kunnen laten. Dit doen we in een stimulerende, veilige en gezonde omgeving. Hiervoor werken wij met Kiki VErrjiken, de meest actuele methode voor voorschoolse educatie. Hierin dragen we bij aan een goede doorgaande leerlijn en stimuleren we de kinderen om spelenderwijs te ontwikkelen.
Nieuwsgierig? Kom gerust een keer langs om kennis met ons te maken.