Samenwerken

Wij hechten veel waarde aan een open en betrouwbare communicatie met iedereen.

Samenwerken

Wij ondernemen initiatieven om iedereen die betrokken is bij de opvoeding van je kind bij elkaar te brengen, met als doel de knelpunten die we gezamenlijk signaleren te bespreken en samen tot een goede oplossing te komen. Denk hierbij aan alle basisscholen, onze collega-kinderdagverblijven, maar ook het consultatiebureau en de bibliotheek; allemaal organisaties die een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jullie kinderen. Wij voelen ons verantwoordelijk om iedereen hierbij te betrekken, om voor alle kinderen een stevige basis te kunnen bieden om de eerste stappen te zetten in de maatschappij.

Wij hechten veel waarde aan een open en betrouwbare communicatie met iedereen. We wisselen informatie uit, motiveren tot hulp, verwijzen door als dit nodig is en koppelen alles terug. We doen dit alles met de groots mogelijke discretie. Onze medewerkers worden door ons bijgepraat over lopende samenwerkingen met externe partijen, zodat ook zij op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen van je kind en hier op de juiste wijze op in kunnen spelen. Zo werken we samen aan een optimale ontwikkeling van je kind.

Kennismaken?

Wij bieden een eigentijds aanbod waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Dit doen we in een stimulerende, veilige en gezonde omgeving. Hiervoor werken wij met Kiki VErrijken, de meest actuele methode voor voorschoolse educatie. Hiermee dragen we bij aan een doorgaande leerlijn richting de basisschool en stimuleren we de kinderen om spelenderwijs te ontwikkelen.
Nieuwsgierig? Kom gerust een keer langs om kennis met ons te maken.