Onze kwaliteitsboom

Werken met ‘de kwaliteitsboom’ geeft onze pedagogisch medewerkers de mogelijkheid om te excelleren. Om concreet te laten zien wat ze in hun mars hebben. Want de cruciale factor is de kwaliteit van de interactie tussen kind en pedagogisch werker!

Onze kwaliteitsboom

Kinderopvang en de manier waarop er naar wordt gekeken veranderd in rap tempo. Ontwikkeling van kinderen staat meer centraal en kinderopvang is niet alleen maar opvang, het is een vak. Dit is vastgelegd in de nieuwe wet IKK (Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). Hierin staan allemaal maatregelen die de kwaliteit van de kinderopvang verbeteren en ondersteunen.
Eén van de maatregelen is het concreet beschrijven op welke wijze er inhoud wordt gegeven aan het werken aan de vier pedagogische basisdoelen. Wat doen pedagogisch medewerkers nou eigenlijk. Samen met onze pedagogisch medewerkers hebben we een workshop georganiseerd om een concreet werkplan met elkaar op te stellen. Dit met als doel het eigen handelen concreet te maken. Deze concrete handelingen worden zichtbaar gemaakt door de ‘kwaliteitsboom’ en ‘baby’s in zicht’ samen in te vullen. De ‘kwaliteitsboom’ en de bloem van ‘baby’s in zicht’ hangt bij ons in de opvang op elke groep goed zichtbaar.

Alle pedagogisch medewerkers zijn betrokken, mede verantwoordelijk en dragen op deze manier de visie uit van Donkey Kinderdagverblijf en BSO.
Boven onze pedagogische kwaliteitsboom zijn als aanvulling door onze pedagogisch medewerkers wolkjes bijgetekend. Hierin staan het contact met de ouders, de klantenbinding, de flexibiliteit en een hecht team centraal die onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar. Dit samen vormt Donkey Kinderdagverblijf en BSO.

Kennismaken?

Wij bieden een eigentijds aanbod waarin flexibele opvang centraal staat, zodat we jullie als ouders kunnen ontzorgen en je kind met een veilig gevoel bij ons achter kunnen laten. Dit doen we in een stimulerende, veilige en gezonde omgeving. Hiervoor werken wij met Kiki VErrjiken, de meest actuele methode voor voorschoolse educatie. Hierin dragen we bij aan een goede doorgaande leerlijn en stimuleren we de kinderen om spelenderwijs te ontwikkelen.
Nieuwsgierig? Kom gerust een keer langs om kennis met ons te maken.