Onze kwaliteitsboom

Werken met ‘de kwaliteitsboom’ versterkt de kwaliteit van de interactie tussen kind en pedagogisch professional!

Onze kwaliteitsboom

Kinderopvang en de manier waarop ernaar wordt gekeken veranderd in rap tempo. Ontwikkeling van kinderen staat meer centraal en kinderopvang is niet alleen maar opvang, het is een vak. Dit is vastgelegd in de nieuwe wet IKK (Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). Hierin staan allemaal maatregelen die de kwaliteit van de kinderopvang verbeteren en ondersteunen.
Eén van de maatregelen is het concreet beschrijven op welke wijze er inhoud wordt gegeven aan het werken aan de vier pedagogische basisdoelen.

Wat doen pedagogisch medewerkers nou eigenlijk?
Samen met onze pedagogisch medewerkers hebben we een workshop georganiseerd om een concreet werkplan met elkaar op te stellen. Dit met als doel het eigen handelen concreet te maken. Deze concrete handelingen worden zichtbaar gemaakt door de ‘kwaliteitsboom’ en ‘baby’s in zicht’ samen in te vullen. De ‘kwaliteitsboom’ en de bloem van ‘baby’s in zicht’ hangt bij ons in de opvang op elke groep goed zichtbaar.

Alle pedagogisch medewerkers zijn betrokken, mede verantwoordelijk en dragen op deze manier de visie uit van Donkey Kinderdagverblijf en BSO.

Kennismaken?

Wij bieden een eigentijds aanbod waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Dit doen we in een stimulerende, veilige en gezonde omgeving. Hiervoor werken wij met Kiki VErrijken, de meest actuele methode voor voorschoolse educatie. Hiermee dragen we bij aan een doorgaande leerlijn richting de basisschool en stimuleren we de kinderen om spelenderwijs te ontwikkelen.
Nieuwsgierig? Kom gerust een keer langs om kennis met ons te maken.