Naar de basisschool

Een spannende stap voor ieder kind!

De spannende stap naar de basisschool 

 

 

Met overdracht wordt de periode bedoeld van de overgang van kinderdagverblijf naar de basisschool en BSO. 

Wanneer kinderen naar school gaan en van de dagopvang eventueel ook doorstromen naar BSO, komt er nog een partner in de opvoeding bij: de school. De pedagogisch medewerkers van Donkey spelen een proactieve rol in de overdracht naar de basisschool. Als ouders toestemming geven, neemt de mentor van een kind vroegtijdig contact op met de school waar het kind heen gaat. Samen met de leerkracht of IB’er bespreekt de mentor hoe de ontwikkeling van het kind gemonitord is. Waar nodig worden de observatieboekjes samen doorgenomen en worden eventuele vragen beantwoord. Ouders kunnen ervoor kiezen om de observatieboekjes te overhandigen bij de intake op school, dit is echter niet verplicht. Scholen kunnen tussentijds ook contact opnemen met de pedagogisch medewerkers van Donkey, bijvoorbeeld voor specifieke vragen over de ontwikkeling van het kind. Uiteraard moeten ouders ook hiervoor eerst toestemming geven. Bij kinderen die gebruik maken van VVE, vindt er standaard twee keer per jaar een VVE-overleg plaats, waarbij ouders, mentor van Donkey, IB’ers van de basisschool en iemand van het consultatiebureau aanwezig zijn. Ook externe partijen die betrokken zijn, zoals het consultatiebureau, logopedisten en speltherapeuten worden gezien als partners in de opvoeding.

 

Kennismaken?

Wij bieden een eigentijds aanbod waarin flexibele opvang centraal staat, zodat we jullie als ouders kunnen ontzorgen en je kind met een veilig gevoel bij ons achter kunnen laten. Dit doen we in een stimulerende, veilige en gezonde omgeving. Hiervoor werken wij met Kiki VErrjiken, de meest actuele methode voor voorschoolse educatie. Hierin dragen we bij aan een goede doorgaande leerlijn en stimuleren we de kinderen om spelenderwijs te ontwikkelen.
Nieuwsgierig? Kom gerust een keer langs om kennis met ons te maken.