Naar de basisschool

De volgende stap naar de basisschool

Met overdracht wordt de periode bedoeld van de overgang van kinderdagverblijf naar de basisschool en BSO.
Wanneer kinderen naar school gaan en van de dagopvang eventueel ook doorstromen naar BSO, komt er nog een partner in de opvoeding bij: de school. De pedagogisch medewerkers van Donkey spelen een proactieve rol in de overdracht naar de basisschool. Als ouders toestemming geven, neemt de mentor van een kind vroegtijdig contact op met de school waar het kind heen gaat. Samen met de leerkracht of IB’er bespreekt de mentor hoe de ontwikkeling van het kind gemonitord is. Waar nodig worden de observatieboekjes samen doorgenomen en worden eventuele vragen beantwoord. Ouders kunnen ervoor kiezen om de observatieboekjes te overhandigen bij de intake op school, dit is echter niet verplicht. Scholen kunnen tussentijds ook contact opnemen met de pedagogisch medewerkers van Donkey, bijvoorbeeld voor specifieke vragen over de ontwikkeling van het kind. Uiteraard moeten ouders ook hiervoor eerst toestemming geven. Bij kinderen die gebruik maken van VVE, vindt er standaard twee keer per jaar een VVE-overleg plaats, waarbij ouders, mentor van Donkey, IB’ers van de basisschool en iemand van het consultatiebureau aanwezig zijn. Ook externe partijen die betrokken zijn, zoals het consultatiebureau, logopedisten en speltherapeuten worden gezien als partners in de opvoeding.

 

Kennismaken?

Wij bieden een eigentijds aanbod waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Dit doen we in een stimulerende, veilige en gezonde omgeving. Hiervoor werken wij met Kiki VErrijken, de meest actuele methode voor voorschoolse educatie. Hiermee dragen we bij aan een doorgaande leerlijn richting de basisschool en stimuleren we de kinderen om spelenderwijs te ontwikkelen.
Nieuwsgierig? Kom gerust een keer langs om kennis met ons te maken.