Onze visie

Wij bieden onze opvang in een stimulerende, veilige en gezonde omgeving, binnen zeer ruim opgezette opvanglocaties

Onze visie

Door samen een veilige werkomgeving te creëren, goed voor elkaar te zorgen en respect en waardering te voelen voor elkaar, wordt een goed functionerend team gevormd. Samen met dit team en de andere opvoedpartners creëren we bewustwording in wat we doen en waarom we dit doen. Wij zorgen ervoor dat kinderen zich in een veilige omgeving thuis voelen, onbezorgd kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen op persoonlijk, sociaal en moreel vlak. Om dit te verwerkelijken bieden we een eigentijds aanbod waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Wij werken met verticale groepen waarin de gezinssituatie nagebootst wordt. Hierdoor leren kinderen rekening houden met elkaar en daarnaast leren ze ook veel van elkaar. Wij bieden onze opvang in een stimulerende, veilige en gezonde omgeving, binnen zeer ruim opgezette opvanglocaties. Hiermee verankeren we onze missie bij Donkey kinderdagverblijf en BSO. Sinds de oprichting in 2017 zijn we gegroeid naar drie vestigingen met een klein hoofdkantoor. Hierbij zijn we in staat geweest de kleinschaligheid en het persoonlijke contact vast te houden.

Om verdere invulling te geven aan onze missie, gaan we de komende jaren investeren in de verbetering van de kwaliteit die we al bieden. Belangrijke pijlers hierin staan beschreven in geheel nieuwe beleidsdocumenten, waarin een apart document is opgenomen over kwaliteit, afgestemd op de huidige werkwijzen en doelen. Ons team blijven we stimuleren om zichzelf te blijven ontwikkelen door het faciliteren van trainingen en opleidingen. Ons zorgteam is een belangrijke speler bij het optimaliseren van de samenwerking met scholen en andere instanties die een rol spelen bij de ontwikkeling van de kinderen, om deze zorg zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Deze stappen helpen ons verder om onze missie uit te dragen.

Kennismaken?

Wij bieden een eigentijds aanbod waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Dit doen we in een stimulerende, veilige en gezonde omgeving. Hiervoor werken wij met Kiki VErrijken, de meest actuele methode voor voorschoolse educatie. Hiermee dragen we bij aan een doorgaande leerlijn richting de basisschool en stimuleren we de kinderen om spelenderwijs te ontwikkelen.
Nieuwsgierig? Kom gerust een keer langs om kennis met ons te maken.