Onze pedagogische visie

Er is niets belangrijker dan een goed gevoel hebben bij het achterlaten van je eigen kind en vertrouwen hebben in wat de opvang jouw kindje te bieden heeft

Onze pedagogische visie

 

De pedagogische visie van Donkey is opgebouwd uit drie fases: de pedagogische doelen die in de Wet Kinderopvang centraal staan vormen de wortels voor de kwaliteitsboom. De kwaliteitsboom wordt ingevuld door het team en als basis gebruikt voor het handelen op de werkvloer. Tools die hiervoor worden ingezet zijn: de observatieboekjes van KIKI, de VE-methode KIKI en het onderdeel Baby’s In-Zicht.

De drie fases vormen gezamenlijk het beleid van Donkey Kinderdagverblijf en BSO, waarin de volgende kernwaarden verankerd zijn:

  • Kindgericht;
  • Inspirerend;
  • Verbindend

Vanuit pedagogisch aspect heeft een kind te maken met verschillende opvoedingssituaties: de gezinssituatie, de onderwijssituatie en de kinderopvang. Deze drie situaties vormen samen een driehoek waarbinnen de opvoeding van het kind zich afspeelt. In elke situatie heeft het kind te maken met verschillende opvoeders: ouders of verzorgers, leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Er is sprake van een gedeelde opvoedingstaak, waarbij de partijen ‘partners in de opvoeding’ zijn. Elke partner in de opvoeding heeft een eigen bijdrage aan de opvoeding van een kind. Zo biedt Donkey een leef- en leeromgeving waarin zich elementen bevinden, die de thuissituatie en het onderwijs niet bieden. De beste kansen in de opvoeding worden gecreëerd in situaties waar kinderen worden uitgedaagd mee te doen. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de ontwikkeling van het kind, moet hij zowel in het gezin als daarbuiten in de gelegenheid worden gesteld om zijn competenties te gebruiken, in de contexten toe te passen en verder te ontwikkelen.

Bij Donkey wordt gekeken naar het kind, de ouders, maar ook naar de organisatie zelf. Hiervoor wordt gekwalificeerd personeel ingezet, met passie voor kinderen. Het doel is om te zorgen dat een kind zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelt. Als deze drie aspecten in balans zijn, zorgt dit voor een veilige omgeving waar de kinderen onbezorgd kunnen spelen en een optimale ontwikkeling kunnend doormaken op persoonlijk, sociaal en moreel vlak. Zo hebben de kinderen straks een solide basis om de eerste stappen in de samenleving te kunnen zetten.

Kennismaken?

Wij bieden een eigentijds aanbod waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Dit doen we in een stimulerende, veilige en gezonde omgeving. Hiervoor werken wij met Kiki VErrijken, de meest actuele methode voor voorschoolse educatie. Hiermee dragen we bij aan een doorgaande leerlijn richting de basisschool en stimuleren we de kinderen om spelenderwijs te ontwikkelen.
Nieuwsgierig? Kom gerust een keer langs om kennis met ons te maken.