Kinderdagverblijf Beek en Donk

Wij blinken uit in flexibiliteit en in zeer grote ruimtes.

Vanuit pedagogisch beeld heeft een kind verschillende opvoedingssituaties; het gezin, de onderwijssituatie en de kinderopvang vormen samen een driehoek waarbinnen de opvoeding van het kind zich afspeelt. Jullie als ouder, het onderwijs maar ook wij hebben invloed op de opvoeding. Als kinderdagverblijf zijn wij mede opvoeder van jullie kinderen en daardoor bieden wij een leef- en leeromgeving waarin het elementen vindt, die het gezin en het onderwijs niet bieden. Wij als kinderdagopvang kijken naar het kind, de ouder en onszelf als organisatie. Dit doen wij door goed gekwalificeerd personeel in te zetten met een passie voor kinderen, die omgang met kinderen iets vanzelfsprekend vinden.

Een kind moet zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelen. Als deze drie aspecten in balans zijn zorgt dit voor een veilige omgeving waar de kinderen onbezorgd kunnen spelen en een optimale ontwikkeling op persoonlijk, sociaal en moreel vlak doormaken. Zo hebben ze straks een solide basis om de eerste stappen in de samenleving te kunnen zetten.

Om jullie als ouder optimaal van dienst te kunnen zijn, is het bij ons mogelijk om op elk moment van de dag je kind te brengen en te halen binnen onze ruime openingstijden van 07.00 uur tot 19.00 uur. Jullie zitten niet vast aan opgelegde vaste schema’s en indien je eerder afgewerkt bent dan gepland, kun je ons gewoon even bellen en dan kan je kind gewoon bij ons opgehaald worden.

Dat noemen wij flexibiliteit en hiermee ontzorgen wij de ouders van nu!

Kennis maken?

Wij doen wat onze klanten vragen en zijn flexibel, wij denken als een klant en wij doen wat we beloven.

Wij bieden een eigentijds aanbod waarin flexibele opvang centraal staat, zodat we jullie als ouders kunnen ontzorgen en je kind met een veilig gevoel bij ons achter kunnen laten. Dit doen we in een stimulerende, veilige en gezonde omgeving. Hiervoor werken wij met Kiki VErrjiken, de meest actuele methode voor voorschoolse educatie. Hierin dragen we bij aan een goede doorgaande leerlijn en stimuleren we de kinderen om spelenderwijs te ontwikkelen.
Nieuwsgierig? Kom gerust een keer langs om kennis met ons te maken.