Kinderdagverblijf Beek en Donk

Wij blinken uit in flexibiliteit en in zeer grote ruimtes.

Vanuit pedagogisch aspect heeft een kind te maken met verschillende opvoedingssituaties: de gezinssituatie, de onderwijssituatie en de kinderopvang. Deze drie situaties vormen samen een driehoek waarbinnen de opvoeding van het kind zich afspeelt. In elke situatie heeft het kind te maken met verschillende opvoeders: ouders of verzorgers, leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Er is sprake van een gedeelde opvoedingstaak, waarbij de partijen ‘partners in de opvoeding’ zijn. Elke partner in de opvoeding heeft een eigen bijdrage aan de opvoeding van een kind. Zo biedt Donkey een leef- en leeromgeving waarin zich elementen bevinden, die de thuissituatie en het onderwijs niet bieden. De beste kansen in de opvoeding worden gecreëerd in situaties waar kinderen worden uitgedaagd mee te doen. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de ontwikkeling van het kind, moet hij zowel in het gezin als daarbuiten in de gelegenheid worden gesteld om zijn competenties te gebruiken, in de contexten toe te passen en verder te ontwikkelen.

Bij Donkey wordt gekeken naar het kind, de ouders, maar ook naar de organisatie zelf. Hiervoor wordt gekwalificeerd personeel ingezet, met passie voor kinderen. Het doel is om te zorgen dat een kind zich lichamelijk, geestelijk en sociaal goed voelt. Als deze drie aspecten in balans zijn, zorgt dit voor een veilige omgeving waar de kinderen onbezorgd kunnen spelen en een optimale ontwikkeling kunnend doormaken op persoonlijk, sociaal en moreel vlak. Zo hebben de kinderen straks een solide basis om de eerste stappen in de samenleving te kunnen zetten.

Om jullie als ouder optimaal van dienst te kunnen zijn, is het bij ons mogelijk om op elk moment van de dag je kind te brengen en te halen binnen onze ruime openingstijden van 07.00 uur tot 18.00 uur. Jullie zitten niet vast aan opgelegde vaste schema’s en indien je eerder afgewerkt bent dan gepland, kun je ons gewoon even bellen en dan kan je kind gewoon bij ons opgehaald worden.

Dat noemen wij flexibiliteit en hiermee ontzorgen wij de ouders van nu!

Kennismaken?

Wij bieden een eigentijds aanbod waarin flexibele opvang centraal staat, zodat we jullie als ouders kunnen ontzorgen en je kind met een veilig gevoel bij ons achter kunnen laten. Dit doen we in een stimulerende, veilige en gezonde omgeving. Hiervoor werken wij met Kiki VErrjiken, de meest actuele methode voor voorschoolse educatie. Hierin dragen we bij aan een goede doorgaande leerlijn en stimuleren we de kinderen om spelenderwijs te ontwikkelen.
Nieuwsgierig? Kom gerust een keer langs om kennis met ons te maken.