Rekentool nettobijdrage

Via onze handige rekentool kan je binnen een paar minuten de netto kosten van kinderopvang berekenen. In tegenstelling tot toeslagen.nl berekent deze tool 100% correct de netto kosten uit.
Alle ingevulde gegevens kunnen niet door anderen ingezien worden.

Voorkom schulden aan toeslagen.nl

Meer dan de helft van alle ouders vraagt te veel kinderopvangtoeslag aan die ze vervolgens moeten terugbetalen aan Dienst Toeslagen. Wij willen schulden voorkomen door jou goed voor te lichten met een rekentool die 100% informeert. De rekentool berekent de toeslag uit gebaseerd op de eindafrekening van Toeslagen.nl.

In de berekening wordt gebruik gemaakt van een aangepast uurtarief die ingevuld moet worden op toeslagen.nl. In de hoogte van dit bedrag zit automatisch een correctie verwerkt, waardoor je niet te veel toeslag aanvraagt op basis van het aantal uren kinderopvang.

Daarnaast heeft de rekentool twee handige hulpmiddelen, namelijk een hulpfunctie op de vraag of je een toeslagpartner hebt en een rekenhulp om de hoogte van het toetsingsinkomen te berekenen. Maak s.v.p. gebruik van deze hulpmiddelen, omdat de hoogte van het toetsingsinkomen van grote invloed is op hoogte van de kinderopvangtoeslag. Heb je een wisselend inkomen? Hou met het invullen van het toetsingsinkomen hier rekening mee. Tip: om schulden te voorkomen kan je beter een hoger inkomen opgeven dan een te laag inkomen.

Voorkom schulden, maak gebruik van de rekentool en dien de correcte gegevens in bij toeslagen.

Kennismaken?

Wij bieden een eigentijds aanbod waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Dit doen we in een stimulerende, veilige en gezonde omgeving. Hiervoor werken wij met Kiki VErrijken, de meest actuele methode voor voorschoolse educatie. Hiermee dragen we bij aan een doorgaande leerlijn richting de basisschool en stimuleren we de kinderen om spelenderwijs te ontwikkelen.
Nieuwsgierig? Kom gerust een keer langs om kennis met ons te maken.