Rekentool nettobijdrage per maand

Hier vind je de rekentool, waarmee je direct kunt zien wat de kinderopvang je per maand netto gaat kosten in 2024 met onze abonnementen.
Alle ingevulde gegevens zijn afgeschermd en kunnen niet door andere partijen ingezien worden.

Kennismaken?

Wij bieden een eigentijds aanbod waarin flexibele opvang centraal staat, zodat we jullie als ouders kunnen ontzorgen en je kind met een veilig gevoel bij ons achter kunnen laten. Dit doen we in een stimulerende, veilige en gezonde omgeving. Hiervoor werken wij met Kiki VErrjiken, de meest actuele methode voor voorschoolse educatie. Hierin dragen we bij aan een goede doorgaande leerlijn en stimuleren we de kinderen om spelenderwijs te ontwikkelen.
Nieuwsgierig? Kom gerust een keer langs om kennis met ons te maken.