VVE

KIKI methode is de leukste en nieuwste VVE methode voor de kinderopvangbranche!

Voor en vroegschoolse educatie (vve) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Het doel is om peuters met een mogelijke (taal)achterstand, ook wel ‘doelgroepkinderen’ genoemd, beter voor te bereiden op de basisschool en ervoor te zorgen dat kleuters zonder achterstand naar groep 3 kunnen.

KIKI is een veelzijdig educatief programma voor pedagogisch werkers. Met pedagogisch werkers bedoelen we iedereen die professioneel pedagogisch actief is met kinderen tot vier jaar. Met behulp van de beer Kiki voert de pedagogisch werker activiteiten uit die bij een kind vier ontwikkelingsgebieden stimuleert:

Spraak & Taal
Hierbij gaat het om woordenschat en het stimuleren van de beginnende geletterdheid;
Rekenprikkels
Hierbij gaat het om het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd;
Motorische ontwikkeling
Hierbij gaat het om het ontwikkelen van de grove en de fijne motoriek;
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Hierbij gaat het om het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.

De activiteiten zijn verwerkt in maandthema’s waar ook een handleiding, een duidelijke instructie en werkmateriaal bij horen. De thema’s zijn zo geschreven dat de beer interactie met de kinderen uitlokt, hen uitdaagt en als intermediair tussen het kind en de pedagogisch werker kan worden gebruikt. Voor jullie als ouder is een digitale themabrochure beschikbaar waarmee jullie ontwikkelingsgerichte activiteiten in de thuissituatie kunnen stimuleren. Wij stimuleren ouders om hiermee ook thuis op een leuke manier te kunnen werken aan de vier ontwikkelingsgebieden. Dit bevordert straks ook een goede aansluiting naar de vroegschoolse educatie.

Kennismaken?

Wij bieden een eigentijds aanbod waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Dit doen we in een stimulerende, veilige en gezonde omgeving. Hiervoor werken wij met Kiki VErrijken, de meest actuele methode voor voorschoolse educatie. Hiermee dragen we bij aan een doorgaande leerlijn richting de basisschool en stimuleren we de kinderen om spelenderwijs te ontwikkelen.
Nieuwsgierig? Kom gerust een keer langs om kennis met ons te maken.