Onze missie

‘Wij zijn partner in de opvoeding en ontwikkeling van jullie kinderen’

Onze missie

Als een kind de eerste dag op school komt, is er vanuit de school het vertrouwen dat wij er samen met de ouders alles aan gedaan hebben om dit kind een stevige basis te kunnen bieden om de eerste stappen te zetten in de maatschappij. Dit doen we met een zelfbewust team dat met elkaar verantwoordelijkheid neemt in een veranderende samenleving, maar ook door de verbondenheid met de andere opvoedpartners. Om deze stevige basis te garanderen creëren wij samen de beste kansen in de opvoeding, door alle kinderen mogelijkheden te bieden waarin ze uitgedaagd worden om zich te ontwikkelen.

Onze kernwaarden

Kindgericht

Door regelmatig complimenten te geven en vertrouwen uit te stralen naar de kinderen, groeien ze. Onze pedagogisch medewerkers helpen de kinderen écht en stimuleren ze in hun eigen ontwikkeling. Elke medewerker heeft weer andere talenten en samen zorgen we ervoor dat kinderen van hun ‘eigenheid’ groeien. Dit gevoel van zelfvertrouwen is belangrijk om tot ontwikkeling te komen.

Inspirerend

Onze maatschappij verandert in snel tempo. Wij bewegen mee met deze maatschappij en bieden hiervoor met KiKi Verrijken een veelzijdig educatief programma. Met behulp van beer Kiki voert de pedagogisch medewerker activiteiten uit die bij een kind de vier ontwikkelingsgebieden stimuleren; spraak en taal, rekenprikkels, motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. De input van het Kiki Verrijken programma inspireert de medewerkers hierin, waarna de medewerkers hun eigen draai kunnen geven aan de precieze inhoud van het aanbod.

Verbindend

Ontwikkelen doe je niet alleen! Dit doen we samen met onze medewerkers die bij ons alle kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen vanuit een gemeenschappelijk doel, waarin we samen de verantwoordelijkheid nemen. Ook samen met onze partners in opvoeding anticiperen we op de ontwikkeling van elk individueel kind, om ze een optimale ontwikkeling te kunnen bieden en zo een goede basis te hebben later in de maatschappij.

Kennismaken?

Wij bieden een eigentijds aanbod waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Dit doen we in een stimulerende, veilige en gezonde omgeving. Hiervoor werken wij met Kiki VErrijken, de meest actuele methode voor voorschoolse educatie. Hiermee dragen we bij aan een doorgaande leerlijn richting de basisschool en stimuleren we de kinderen om spelenderwijs te ontwikkelen.
Nieuwsgierig? Kom gerust een keer langs om kennis met ons te maken.