48 weken abonnement

Wat kun je verwachten in dit abonnement?

Je hebt het gemak van vaste opvang gedurende 48 weken van het kalenderjaar.

De vaste opvangtijden zijn van 07.00 uur tot 18.00 uur op vaste dagen per week

De brengtijden zijn tussen 07.00 uur en 09.00 uur

De haaltijden zijn tussen 16.00 uur en 18.00 uur

Je hebt de mogelijkheid om 4 weken vakantie op te nemen die je naar eigen keuze kunt afmelden in het portaal van KidsAdmin

De 4 vakantieweken die je af wilt nemen dienen minimaal 3 maanden van tevoren in het portaal van KidsAdmin afgemeld te zijn

Bij vaste opvang wordt je kind geplaatst op een vaste stamgroep met vaste mentor

Kennismaken?

Wij bieden een eigentijds aanbod waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat. Dit doen we in een stimulerende, veilige en gezonde omgeving. Hiervoor werken wij met Kiki VErrijken, de meest actuele methode voor voorschoolse educatie. Hiermee dragen we bij aan een doorgaande leerlijn richting de basisschool en stimuleren we de kinderen om spelenderwijs te ontwikkelen.
Nieuwsgierig? Kom gerust een keer langs om kennis met ons te maken.