52 weken abonnement

Wat kun je verwachten in dit abonnement?

Je hebt het gemak van vaste opvang gedurende alle 52 weken van het kalenderjaar tegen het gunstigste tarief.

De vaste opvangtijden zijn van 07.00 uur tot 18.00 uur op vaste dagen per week

De brengtijden zijn tussen 07.00 uur en 09.00 uur

De haaltijden zijn tussen 16.00 uur en 18.00 uur

De feestdagen zitten in het tarief verwerkt

Bij vaste opvang wordt je kind geplaatst op een vaste stamgroep met vaste mentor

Kennismaken?

Wij bieden een eigentijds aanbod waarin flexibele opvang centraal staat, zodat we jullie als ouders kunnen ontzorgen en je kind met een veilig gevoel bij ons achter kunnen laten. Dit doen we in een stimulerende, veilige en gezonde omgeving. Hiervoor werken wij met Kiki VErrijken, de meest actuele methode voor voorschoolse educatie. Hierin dragen we bij aan een goede doorgaande leerlijn en stimuleren we de kinderen om spelenderwijs te ontwikkelen.
Nieuwsgierig? Kom gerust een keer langs om kennis met ons te maken.