NSO 40 weken abonnement

Wat kun je verwachten in dit abonnement?

Je hebt het gemak van opvang gedurende alle 40 schoolweken van het kalenderjaar.

De vaste opvangtijden zijn vanaf einde schooltijd tot 18.00 uur op vaste dagen per week

De haaltijden zijn tussen 17.00 uur en 18.00 uur

Je hebt de mogelijkheid om naast dit abonnement een vakantieabonnement af te sluiten

Bij vaste opvang wordt je kind geplaatst op een vaste stamgroep met vaste mentor

Wanneer een studiedag van het basisonderwijs valt op een vaste opvangdag zit deze in het abonnement

Wanneer een studiedag van het basisonderwijs niet valt op een vaste opvangdag maar je je kind toch wilt brengen dan kun je deze bijkopen als extra opvang. De opvangtijden zijn dan van 07.00 uur tot 18.00 uur
   – De brengtijden zijn tussen 07.00 uur en 09.00 uur|
– De haaltijden zijn tussen 16.00 uur en 18.00 uur

Kennismaken?

Wij bieden een eigentijds aanbod waarin flexibele opvang centraal staat, zodat we jullie als ouders kunnen ontzorgen en je kind met een veilig gevoel bij ons achter kunnen laten. Dit doen we in een stimulerende, veilige en gezonde omgeving. Hiervoor werken wij met Kiki VErrijken, de meest actuele methode voor voorschoolse educatie. Hierin dragen we bij aan een goede doorgaande leerlijn en stimuleren we de kinderen om spelenderwijs te ontwikkelen.
Nieuwsgierig? Kom gerust een keer langs om kennis met ons te maken.